Nesta sección están situados os Estatutos, Reglamentos, Normativas Protocolos e Circulares editadas.Pretendemos facer máis fácil a localización e o coñecemento de todo o que sexa editado pola Federación Galega e Española de Pelota, tanto de xeito xeral como de xeito específico.

Esta sección divídese en:.

Federación Galega de Pelota

alt Protocolo COVID-19 Xullo 2020.
alt Estatutos de la Federacion Galega de Pelota.
alt Protocolo prevención abuso e acoso sexual.
alt Protocolo seguridade contra a xenofobia e o racismo.

Federación Española de Pelota

alt Protocolo COVID-19 FEPelota Junio 2020
altEstatutos Federación Española de Pelota
alt Reglamento General, aprobado por el CSD en el año 2012.
alt Reglamento General – Instalaciones.
alt Reglamento General – Material juego.
alt Reglamento General – Distancias Saques, Tanteadores, Categorías.
alt Protocolo prevención abuso e acoso sexual.
alt Protocolo seguridade contra a xenofobia e o racismo.