Órganos.

Esta sección divídese en:.

Federación Galega de Pelota

alt 1.- Asemblea Xeral.
alt 2.- Comisión Delegada.
alt 3.- O Presidente e a Xunta Directiva.